AVÍS LEGAL

 
Per donar compliment amb el establert en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades de informació general d’aquest lloc web:

 

Titular:  E. Conti S.A. d’ara endavant El Venedor.

 

Adreça: Rambla Catalunya 78  08008 – Barcelona.

 

Contacto: e-mail: info@econti.com

 

Tel: 932 153 232CIF/NIF: A08320244

 

El Venedor rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés a qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

 

1.- Termes d’ús

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda a la present pàgina Web per a les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directa o indirectament cap tipus de explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés. El usuari tindrà dret a l’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida en la mateixa, si ben VENEDOR es reserva el dret a restringir el accés a determinades seccions i serveis del Portal. És intenció de VENEDOR oferir a tot moment una informació veraç i actualitzada. Sense embargament, aquesta informació pot contenir incorreccions tipogràfiques o fins i tot tècniques i VENEDOR no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda a la Web.

 

2.- Enllaços (Links)

Aquesta Web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines Web de tercers, el contingut dels quals pot variar, de forma ràpida, per les característiques pròpies d’Internet. Per tant, VENEDOR no es fa responsable de les informacions, serveis i contingut en general d’aquestes pàgines Web de tercers.

 

Qualsevol pàgina externa a la qual s’accedeixi des de la pàgina de VENEDOR és independent i VENEDOR no té cap control del contingut d’aquesta pàgina. A més, un enllaç amb qualsevol altra pàgina que no sigui de VENEDOR no implica que aquesta recolzi o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús.En el cas que VENEDOR tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent a la major brevetat possible.

 

3.- Utilització de Cookies

 

Aquesta pàgina Web pot utilitzar cookies.

 

Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins del disc dur de l’usuari. Quan es navega a través de la pàgina Web de VENEDOR, el servidor podrà reconèixer la cookie i proporcionar informació sobre l’última visita.L’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de cookies, marcant la corresponent opció de menú al seu programa de navegació encara que si opta per desactivar l’ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament d’aquesta pàgina Web.

 

Podem recaptar informació sobre el teu ordinador, inclòs, si escau, la seva adreça d’IP, sistema operatiu i tipus de navegador, per a la administració del sistema. Es tracta de dades estadístiques sobre com navegues pel nostre lloc web.Per la mateixa raó, podem obtenir informació sobre el teu ús general en la nostra tenda mitjançant un arxiu de cookies que s’emmagatzema en el disc dur del teu ordinador. Les cookies contenen informació que es transfereix al disc dur del teu ordinador.

 

Les cookies ens ajuden a millorar el nostre lloc web i a prestar un servei millor i més personalitzat. En concret, ens permeten:Fer una estimació sobre nombres i patrons d’ús.

 

Emmagatzemar informació sobre les teves preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els teus interessos individuals.

 

Accelerar les teves cerques.Reconèixer-te quan tornis de nou al nostre lloc.Pots negar-te a acceptar cookies activant la configuració en el teu navegador que permet rebutjar les cookies. No obstant això, si selecciones aquesta configuració, potser no puguis accedir a determinades parts del Lloc web o no puguis aprofitar-te d’algun dels nostres serveis. Tret que hagis ajustat la configuració del teu navegador de manera que rebutgi cookies, el nostresistema produirà cookies quan et connectis al nostre lloc.

 

4.- Drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts a la present pàgina Web), són propietat de VENEDOR. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

 

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de VENEDOR, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts. El accés als serveis subministrats no suposa per part de VENEDOR renuncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars de dites dretes, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial de el titular de tals drets, s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari. La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.5.- Ètica i responsabilitats:L’Usuari es compromet a:

 

a) Fer un ús adequat i lícit del Lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (I) la legislació aplicable a cada moment; (II) les Condicions Generals d’Ús del Lloc web; (III) la moral i bons costums generalment acceptades i (IV) l’ordre públic.

 

b) L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al VENEDOR o a tercers per la informació que faciliti. No obstant això l’establert a l’apartat anterior l’Usuari haurà d’així mateix abstenir-se de:

 

· Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents condicions, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents,arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

 

· Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

 

· Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics del VENEDOR, dels seus proveïdors o de tercers.·  Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades del VENEDOR, tercers proveïdors i altres Usuaris.

 

· Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb la autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

· Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets del VENEDOR o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts.

 

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc web, se li proporcionés una contrasenya, es obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la a tot moment en secret.